امروز
 دوشنبه , 06/بهمن/1393
 Monday , 26/January/2015

حدیث نور

شرکتهای تابعه

معاونت مالی و اداری
معاون و مدیران اداری و مالی صندوق چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 27 بهمن 1387 ، 11:39

علی محمد پناهی     معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی صدا وسیما

فوق لیسانس مدیریت       متولد 1345    تاریخ حکم  25/6/1385

ع

*********************************************

حمید  سروش  مدیر اداری صندوق بازنشستگی صدا و سیما

لیسانس علوم سیاسی متولد 1355 تاریخ حکم 15/12/ 1385

******************************************

محمد جواد کنجوری مدیر مالی صندوق بازنشستگی صداوسیما

متولد 1348  تاریخ حکم 8/6/1390