امروز
 چهارشنبه , 07/مهر/1395
 Wednesday , 28/September/2016

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

معاونت مالی و اداری
معاون و مدیران اداری و مالی صندوق چاپ فرستادن به ایمیل
يكشنبه ، 27 بهمن 1387 ، 11:39

*********************************************

غلام علی تاجیک

مدیر اداری صندوق بازنشستگی صدا و سیما

متولد 1342

لیسانس مدیریت

******************************************

اکبر اسدی

مدیر مالی صندوق بازنشستگی صدا و سیما

متولد 1352

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی